ตะกร้อตีไข่ สแตนเลส

1.) ตระกร้อตีไข่สแตนเลส ลวด8เส้น

12นิ้ว (30cm.) ราคา 165 บาท

14นิ้ว (35cm.) ราคา 175 บาท

16นิ้ว (40cm.) ราคา 195 บาท

18นิ้ว (45cm.) ราคา 225 บาท

 

2.) ตระกร้อตีไข่สแตนเลส ลวด6เส้น **เหลือขนาดเดียวค่ะโรงงานเลิกผลิตค่ะ**

16นิ้ว (40cm.) ราคา 135 บาท

 

3.) ตระกร้อตีไข่สแตนเลส ลวด7เส้น อย่างหนา

10นิ้ว (28cm.) ราคา 120 บาท

12นิ้ว (34.5cm.) ราคา 140 บาท

14นิ้ว (39.5cm.) ราคา 160 บาท

16นิ้ว (44cm.) ราคา 180 บาท


4.) ตระกร้อตีไข่สแตนเลส ลวด7เส้น อย่างหนา ***NEW*** โรงงานใหม่

8นิ้ว (25cm.) ราคา 99 บาท

10นิ้ว (28.5cm.) ราคา 140 บาท

12นิ้ว (33.5cm.) ราคา 160 บาท


 

 

Visitors: 372,285