พิมพ์เค้กขนาดเล็ก-Small Cake Mould หนู,วัว,เสือ,กระต่าย,มังกร,งู,ม้า

Small Cake Mould (พิมพ์เค้กเล็ก) ไต้หวัน ขนาด 71x52x38mm. มี14ลวดลาย

ราคา ชิ้นละ 65 บาท 

SN6411 Cake Mould-Mouse (หนู)

SN6412 Cake Mould-Cow (วัว)

SN6413 Cake Mould-Tiger (เสือ)

SN6414 Cake Mould-Rabbit (กระต่าย)

SN6415 Cake Mould-Dragon (มังกร)

SN6416 Cake Mould-Snake (งู)

SN6417 Cake Mould-Horse (ม้า)

Visitors: 371,814