พายซิลิโคน,แปรงซิลิโคน

1.)พายซิลิโคน (รวมด้าม 21.5ซม.x4.2ซม.) ราคา 100

2.)พายซิลิโคน (รวมด้าม 26ซม.x5.8ซม.) ราคา 150

3.)พายซิลิโคน-2สี (รวมด้าม 29ซม.x5.5ซม.) ราคา 150

4.)พายซิลิโคนแบบตัก-ใหญ่ (ขนาดความยาว28cm. ตัวตัก6x9cm.) ราคา ชิ้นละ 150 บาท

5.)พายซิลิโคนแบบตัก-เล็ก (ขนาดความยาว21.5cm.ตัวตัก4.5x7cm.) ราคา ชิ้นละ 100 บาท

6.)พายซิลิโคน (รวมด้าม 23ซม.xพายกว้าง 6ซม.) ราคา 80 บาท

7.)แปรงซิลิโคน+พายซิลิโคน (ตัวพาย5cm. ยาวรวมด้าม 22.5cm./ตัวแปรง 3.5cm. ยาวรวมด้าม 20cm.) ราคาชุดละ 90 บาท 

Visitors: 372,283