กระทง 4 เหลี่ยม-ไต้หวัน

กระทงคัพเค้ก 4เหลี่ยม (วัดก้น=4.8cm. สูง=5cm. ปาก=6cm.)

ราคา 100ใบ=200 บาท

1.) ลาย Beautiful Castle

2.) ลาย French Vineyard Scenery 

3.) ลาย I Love Bakery หอไอเฟล

-ชมพู

-ฟ้า

4.) ลาย Happy Hour หอไอเฟล แดง (วัดก้น=5cm. สูง=4cm. ปาก=7cm.)


Visitors: 372,285