ที่กดสแตนเลส-3

1.)พิมพ์กด สแตนเลส สี่เหลี่ยม 5ชิ้น ราคา 175 บาท

2.)พิมพ์กด สแตนเลสรูปดาวใหญ่ ขนาด 2.7x4.5x3.3cm. 

ราคา 40 บาท

3.)พิมพ์กด สแตนเลสรูปหัวใจใหญ่ ขนาด 4.5x3.3cm. 

ราคา 45 บาท

4.)พิมพ์กด สแตนเลสรูปดอกไม้ใหญ่ ขนาด 3.2x3.3cm. 

ราคา 50 บาท

5.)พิมพ์กด สแตนเลสรูปดอกไม้ 5ชิ้น ขนาด..x..cm.   ราคา 50 บาท

6.)พิมพ์กด สแตนเลสรูปใบไม้เล็ก ขนาด 2x3x3cm.   ราคา 40 บาท

7.)พิมพ์กด สแตนเลส สามเหลี่ยม 5ชิ้น ราคา 175 บาท

Visitors: 370,951