ลูกกลิ้งตัดแป้ง,ตัดพาย,ตัดพิชช่า

1.)ลูกกลิ้งตัดแป้ง,ตัดพาย,ตัดพิซซ่า ขนาดลูกกลิ้ง 7.5cm. ยาว 23.5cm. 

ราคา 195 บาท

2.)ลูกกลิ้งตัดแป้ง,ตัดพาย,ตัดพิซซ่า ขนาดลูกกลิ้ง 9.5cm. ยาว 23.5cm. 

ราคา 250 บาท

3.)ลูกกลิ้ง สแตนเลส 2หัว  (ตัวลูกกลิ้งขนาด4cm.รวมด้ามยาว17.5cm.) ราคา 120บาท

4.)ลูกกลิ้งตัดพาย กลม/หยัก สแตนเลสบาง (ขนาดลูกกลิ้ง4.2cm. ด้ามยาว14.2cm.) ราคา 60 บาท

5.)ลูกกลิ้ง สแตนเลส (ตัวลูกกลิ้งขนาด6.5cm.รวมด้ามยาว20cm.)

 ราคา 99บาท6.)ลูกกลิ้ง สแตนเลส-ด้ามพลาสติกสีขาว

-ขนาดเล็ก (ตัวลูกกลิ้งขนาด6.5cm.รวมด้ามยาว16.5cm.) ราคา 99บาท

-ขนาดกลาง (ตัวลูกกลิ้งขนาด8cm.รวมด้ามยาว18.5cm.) ราคา 119บาท

-ขนาดใหญ่ (ตัวลูกกลิ้งขนาด9.7cm.รวมด้ามยาว21cm.) ราคา 139บาท

Visitors: 370,951