พลาสติกพันเค้ก-นิ่ม

1.)พลาสติกพันเค้ก-ใสนิ่ม (ขนาด2.5x13นิ้ว) หนา 40mic.

500กรัม ราคา 150 บาท

แบ่งขาย 100กรัม=40 บาท

1.1 พลาสติกพันเค้ก-ใสนิ่ม (ขนาด2.5x13นิ้ว) หนา 30mic.

1000กรัม ราคา 200 บาท

แบ่งขาย 100กรัม=40 บาท

2.)พลาสติกพันเค้กสูง-ใสนิ่ม (ขนาด3.5x15นิ้ว) หนา 40mic.

500กรัม ราคา 160 บาท

แบ่งขาย 100กรัม=44 บาท

3.)พลาสติกพันเค้ก-แบบม้วนเพื่อตัดเองตามต้องการ งานจีน 600กรัมรวมแกน (ขนาด สูง 6cm.)หนา 30mic. 

 ราคาม้วนละ=350บาท


4.)พลาสติกพันเค้ก-นิ่ม-มีลวดลาย  (ขนาด2.5x13นิ้ว) หนา 30mic.

  1000กรัม ราคา 490 บาท 

 แบ่งขาย 100กรัม=50 บาท

-ลายตารางน้ำตาล 

-ลายตารางเขียว

-ลายตาราวขาวอมชมพู

-ลายดาวเหลือง

-ลายดาวขาว

-ลายเส้นเขียว

-ลายเส้นขาวอมชมพูVisitors: 370,951