ที่กดสแตนเลส-2

ที่กดสแตนเลส ขนาดเล็กสำหรับกดคุกกี้ ฟองดอง กดช็อกโกแลตค่ะ 

1.)กระต่าย3ชิ้น ราคา 125 บาท 

เล็ก(ขนาด2.7x4.5x3.3cm.)

กลาง(ขนาด3.7x7x3.3cm.)

ใหญ่(ขนาด4.5x8.5x3.3cm.)


กด SL ขนาดเล็ก

1.ดอกไม้เล็ก(ขนาดประมาณ 2x3.3cm.) ราคา 35 บาท

2.ดาวเล็ก (ขนาดประมาณ  2x3.3cm.) ราคา 35 บาท

3.หัวใจเล็ก (ขนาดประมาณ  2x3.3cm.) ราคา 35 บาท

4.ใบไม้เล็ก (ขนาดประมาณ  2x3.3cm.) ราคา 40 บาทกด SL ขนาดกลาง

1.ดอกไม้กลาง (ขนาดประมาณ 3x3.3cm.) ราคา 45 บาท

3.หัวใจกลาง (ขนาดประมาณ  3x3.3cm.) ราคา 40 บาท

4.ใบไม้กลาง (ขนาดประมาณ  3x3.3cm.) ราคา 45 บาท


กด SL ขนาดใหญ่

1.ดอกไม้ใหญ่ (ขนาดประมาณ 3.3x3.3cm.) ราคา 50 บาท

3.หัวใจใหญ่ (ขนาดประมาณ  4x3.3cm.) ราคา 45 บาท

4.ดาวใหญ่ (ขนาดประมาณ  4x3.3cm.) ราคา 45 บาท


 


 

Visitors: 372,278