ถุงฝากาวใส,ซองขนมปังฝากาวมีลาย-ไทยผลิต

ถุงฝากาว-ใส  (OPP ความหนา 50mic.)

1.)ขนาด(3x3+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

2.)ขนาด(3.5x3.5+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

3.)ขนาด(4x4+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

4.)ขนาด(4.5x4.5+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

5.)ขนาด(4x6+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

6.)ขนาด(4x7+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

7.)ขนาด(5x5+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท

8.)ขนาด(5.5x5.5+2นิ้ว)

ราคา 100กรัม=30บาท 1กิโลกรัม=200 บาท


ซองขนมปังฝากาวมีลาย

1.)พิมพ์ลายสีเขียว,สีขาว (ขนาด 6x7+1.5นิ้ว)

าคา 100กรัม=45 บาท 500กรัม=195 บาท

2.)พิมพ์ลายสีเขียว,สีขาว (ขนาด 5x6+1.5นิ้ว)

าคา 100กรัม=45 บาท 500กรัม=195 บาท

Visitors: 373,375