ถุงจีบใสขยายข้าง

A.)ถุงจีบใส-ขยายข้าง สำหรับใ่ส่ขนมปัง,คุกกี้,ฯลฯ มีหลายขนาดค่ะ 

500กรัม ราคา 45 บาท

4 1/2x7 นิ้ว

5x8 นิ้ว

6x9 นิ้ว

7x11 นิ้วVisitors: 371,809