ถุงแก้ว

ถุงแก้ว มีหลายขนาด

2.5*8 1กิโลกรัม 130 บาท

3*4 1กิโลกรัม 120 บาท

3*5 1กิโลกรัม 120 บาท

4*6 1กิโลกรัม 120 บาท

5*6 1กิโลกรัม 120 บาท

5*8 1กิโลกรัม 120 บาท

6*9 1กิโลกรัม 120 บาท

7*11 1กิโลกรัม 120 บาท

8*12 1กิโลกรัม 120 บาท

9*14  1กิโลกรัม 120 บาท

Visitors: 371,809