กระทงจีบลวดลาย-ขอบหยัก 5x3cm. (ใช้กับพิมพ์จีบ#3218,3219)

กระทงจีบลวดลาย-ขอบหยัก ก้น5cm.xสูง3 ซม. (500ใบ) ราคา 250 บาท 

(แบ่งประมาณ 90-100ใบ) 50 บาท

ลายเขียวชมพูขาว

ลายหัวใจชมพูพื้นขาวล้อมรอบหัวใจพื้นน้ำตาล

ลายแดงขอบขาวเขียว

Visitors: 372,280