กระทงจีบลวดลาย 5x3cm.

กระทงจีบลวดลาย 5x3 ซม. (500ใบ) ใช้กับพิมพ์ 3218,3219,3220 ราคา 230 บาท 

(แบ่งประมาณ 90-100ใบ) 55 บาท

ลายลิง  

ลายผีเสื้อแถบขาว 

ลายลิงพื้นน้ำเงิน 

ลาย cupcake

ลายผีเสื้อพื้นส้ม  

ลายวิศวกร  

ลายสิงโต 

 

Visitors: 372,285