ป้ายปิดปากถุงขนม,ถาดรองก้นถุงขนม (ฺBox)

กระดาษรองก้นถุง+หัวถุงจีบ 6x9นิ้ว 


100ชุด=230 บาท 


Visitors: 326,913