ลังเบเกอรี่-กระดาษ

ลังเบเกอรี่-กระดาษ สำหรับใส่ ขนมต่างๆ สำหรับมอบให้ลูกค้า เช่น งานเบรค งานเลี้ยงฯลฯ

1.)กล่องเล็ก-ฝาทึบ 12*20*3.5นิ้ว ราคา กล่องละ 30 บาท

2.)กล่องเล็ก-ฝามีหน้าต่างใส 12*20*3.5นิ้ว ราคา กล่องละ 35 บาท

3.)กล่องใหญ่-ฝาทึบ 15*20*5นิ้ว ราคา กล่องละ 40 บาท

4.)กล่องใหญ่-ฝามีหน้าต่างใส 15*20*5นิ้ว ราคา กล่องละ 45 บาท

 

Visitors: 371,814