ที่ตักเค้ก, แซะคุกกี้,เกรียงทำเทปันยากิ,เกรียงทำยากิโซบะ

1.)ที่ตักเค้ก-งอ  สแตนเลสด้ามไม้ปลายมน (กว้าง6cm.ยาว25cm.) ราคา 130 บาท

2.)ที่ตักเค้กด้ามตรง  สแตนเลสด้ามไม้ปลายตัด (ปลายกว้าง7.3cm.ยาว23cm.) ราคา 130 บาท

3.)ที่แซะ (Japan) 4.5นิ้ว สแตนเลสด้ามไม้ (ปลายที่แซะกว้าง12cm.ยาว20cm.) ราคา 170 บาท

4.)ที่ตักเค้ก  สแตนเลสปลายมน-ฟันปลา1ด้าน (กว้าง4cm.ยาว22.5cm.) ราคา 120 บาท

5.)เกรียง-ทำเทปันยากิ  สแตนเลสปลายมน-ฟันปลา1ด้าน (ตัวเกรียงสแตนเลสกว้าง9.3cm.xสูง6.4cm.ยาวรวมด้ามไม้16cm.) 

ราคา 99 บาท

6.)ที่ตักเค้ก-งอ-ปลายตัด  สแตนเลสด้ามไม้ปลายตัด สำหรับแซะคุกกี้ หรือตักเค้ก ตักวุ้น ฯลฯ (กว้าง6cm.ยาวรวมด้าม23.5cm.) ราคา 70 บาท


6.)เกรียง-ทำยากิโซบะ  สแตนเลส (ตัวเกรียงสแตนเลสกว้าง9cm.xปาก10cm.ด้ามไม้+สแตนเสล16cm.) ราคา 119 บาท
Visitors: 370,954