ที่ตัดแป้ง,ปาดอ่าง,ที่แซะคุกกี้,ชุดมีดตัดแต่งผลไม้

1.)SN4072 ที่ตัดหรือขูดแป้ง ขนาด (15.9x10.3cm.) ราคา 40 บาท

2.)SN4053 ที่ตัดหรือขูดแป้ง ขนาด (13.6x9.7x0.5cm.) ราคา 35 บาท

3.)ที่ตัดแป้งสแตนเลส ด้ามไม้ ราคา (11x15cm.) ราคา 90 บาท

4.)เกรียงแซะ-แตนเลส-เล็ก (ตัวเกรียง7.5x10.5cm.ด้าม9.5cm.รวมความยาว21cm.) 

ราคา 99 บาท

5.)เกรียงแซะ-แตนเลส-กลาง (ตัวเกรียง10x11cm.ด้าม9.5cm.รวมความยาว21cm.) 

ราคา 120 บาท

6.)เกรียงแซะ-แตนเลส-ใหญ่ (ตัวเกรียง11.8x10cm.ด้าม9.5cm.รวมความยาว20cm.) 

ราคา 170 บาท

7.)ชุดมีดตัดแต่งผลไม้-6ชิ้น-ฟันหยัก 

ราคา 59 บาท

8.)ชุดมีดตัดแต่งผลไม้-6ชิ้น-เรียบ ราคา 59 บาท

  

 

Visitors: 372,284