พิมพ์ช็อกโกแลต-ซิลิโคน

พิมพ์ซิลิโคน ทนความร้อนได้ 230 องศาC. ความเย็น -40องศาC.
 

1.)พิมพ์ช็อกโกแลต-ซิลิโคน (ขนาด 10x21cm.)
หัวใจ ราคา 100 บาท
2.)พิมพ์ช็อกโกแลต-ซิลิโคน (ขนาด 10x21cm.)
รวมใบไม้ตื้น ราคา 100 บาท
3.)พิมพ์ซิลิโคนลายใบไมั (12x22cm.) ราคา 100 บาท 
4.)พิมพ์ช็อกโกแลต-ซิลิโคน (ขนาด 10x21cm.)
รวมดอกไม้ ราคา 100 บาท
Visitors: 372,283