กล่องกระดาษขาวหลังเทา-มีหน้าต่าง/ไม่มีหน้าต่าง

มีหน้าต่าง

กล่องเค้กชิ้นขาว (3x3x2นิ้ว)  100ใบ=120 บาท

กล่องเค้กชิ้นขาว (4x4x3นิ้ว)  100ใบ=150บาท

กล่องเค้กชิ้นขาว (5x5x3นิ้ว)  100ใบ=170 บาท


ไม่มีหน้าต่าง

กล่องเค้กชิ้นขาว (4x4x3นิ้ว) 100ใบ=130 บาท

กล่องเค้กชิ้นขาว (5x5x3นิ้ว) 100ใบ=150 บาท

Visitors: 327,401