หัวบีบ-ชุดที่5(250,252,2020,866,1M,E5K,509(1F),897(1D),230,232,127,128,510,108)

1.)หัวบีบขนาดใหญ่ เบอร์ 250, 252, 2020  ราคา ชิ้นละ 90 บาท

2.)หัวบีบขนาดใหญ่ เบอร์ 866, 1M  ราคา ชิ้นละ 90 บาท

3.)หัวบีบขนาดใหญ่ เบอร์ E5K, 509(1F), 897(1D)   

ราคา ชิ้นละ 90 บาท

4.)หัวบีบเอแคล์ เบอร์ 230, 232   ราคา ชิ้นละ 100,115 บาท

5.) หัวบีบ เบอร์ 127 (ทำกุหลาบ) ราคา 85 บาท

6.)หัวบีบ เบอร์ 128 (ทำกุหลาบใหญ่) ราคา 105 บาท

7.)หัวบีบ เบอร์ 510 (ขนาดกลาง) ราคา 85 บาท

8.)หัวบีบ เบอร์ 108 (ขนาดกลาง) ราคา 85 บาท

Visitors: 371,814