หัวบีบ-ชุดที่4 (2A,1A,235,236,194,2010,853(2E),854(2C),852(2D),855(1B),856(1C),857(1E),112,134)

1.)หัวบีบขนาดกลาง เบอร์ 2A,1A ราคา ชิ้นละ 85 บาท

2.)หัวบีบขนาดกลางและใหญ่  เบอร์ 235,236 (มองบลังก์) 

ราคา ชิ้นละ 85,90 บาท

3.)หัวบีบขนาดกลางและใหญ่  เบอร์ 194,2010 (TRIPLE STAR) ราคา ชิ้นละ 85,90 บาท

4.)หัวบีบขนาดกลาง เบอร์ 853(2E),854(2C) ราคา ชิ้นละ 85 บาท

5.)หัวบีบขนาดกลางและขนาดใหญ่ เบอร์ 852(2D), 855(1B) 

ราคา ชิ้นละ 85,90 บาท

6.)หัวบีบขนาดใหญ่ เบอร์ 856(1C), 857(1E) ราคา ชิ้นละ 90 บาท

7.)หัวบีบขนาดกลาง เบอร์ 112, 134 ราคา ชิ้นละ 85 บาท

Visitors: 371,809