หัวบีบ-ชุดที่3 (65,66,67,68,70,72,73,75,79,80,82,88,89,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,199,401,233,234,133)

1.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 65,66,67,68  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

2.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 70,72,73,75  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

3.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 79,80,82,88  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

4.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 89,95,96,97  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

5.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 98,99,100,101  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

6.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 102,103,104,199,401  

ราคา ชิ้นละ 30 บาท

7.)หัวบีบ เบอร์ 233,234 (ต้นหญ้าเล็ก,ต้นหญ้าใหญ่)  

ราคา ชิ้นละ 75,85 บาท

8.)หัวบีบ เบอร์ 133 (ต้นหญ้าเล็ก-เกาหลี) ราคา ชิ้นละ 80 บาท

Visitors: 372,280