หัวบีบ-ชุดที่2 (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,47,48,59,61,62,63)

1.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 21,22 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

2.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 23,24,25,26  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

3.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 27,28,29,30  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

4.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 31,32,33,34  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

5.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 35,36,37,38  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

6.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 41,42,47,48  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

7.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 59,61,62,63  ราคา ชิ้นละ 30 บาท

Visitors: 372,285