หัวบีบ-ชุดที่1 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2A,1A)

1.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 0,1,2,3,4 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

2.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 5,6,7,8,9,10 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

3.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 11,12 ราคา ชิ้นละ 30 บาท 

และหัวบีบ เบอร์ 2A,1A  ราคา ชิ้นละ 85 บาท

4.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 13,14,15 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

5.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 16,17 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

6.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 18 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

7.)หัวบีบธรรมดา เบอร์ 19,20 ราคา ชิ้นละ 30 บาท

Visitors: 372,285