กระบอกพลาสติกแข็ง

0791 กระบอกแข็ง-ใส่คุกกี้ (8x13.2cm.) 550ml. 

12ชิ้น ราคา 168 บาท

1ลัง24ชิ้น ราคา 312 บาท

 

0777 กระบอกแข็ง-ใส่คุกกี้ (8x17.1cm.) 700ml. 

12ชิ้น ราคา 216 บาท

1ลัง24ชิ้น ราคา 408 บาท

 

0793 กระบอกแข็ง-ใส่คุกกี้ (8x20.2cm.) 800ml. 

12ชิ้น ราคา 228 บาท

1ลัง24ชิ้น ราคา 432 บาท

 

 

0794 กระบอกแข็ง-ใส่คุกกี้-มีเหลี่ยมเพชร (8x20.2cm.) 800ml.

 12ชิ้น ราคา 240 บาท

1ลัง24ชิ้น ราคา 456 บาท


0754 กระบอกแข็ง ฝาใส (8.5x10.2cm.) 450ml.

10ชิ้น ราคา 100 บาท


0759 กระบอกแข็ง ฝาขุ่น (13x14.9 cm.) 1.65 Lt.

10ชิ้น ราคา 250 บาท


1605 กระบอกแข็ง ฝาขุ่น (7.1x12.7 cm.) 340 ml.

10ชิ้น ราคา 110 บาท


1606 กระบอกแข็ง ฝาขุ่น (7.1x20.2 cm.) 540 ml.

10ชิ้น ราคา 140 บาท


 


Visitors: 372,283