กล่องแข็ง-ทรงกลม

1366 -กล่องแข็ง รูปทรงกลม (177x42mm.หรือ17.7x4.2cm.) 650ml.

24ชิ้น ราคา 360 บาท (เฉลี่ยใบละ15บาท)

1368 -กล่องแข็ง รูปทรงกลม (178x75mm.หรือ17.8x7.5cm.) 1.4Lt.

10ชิ้น ราคา 250 บาท (เฉลี่ยใบละ25บาท)

1310 -กล่องแข็ง รูปทรงกลม (190x65mm.หรือ19x6.5cm.) 1.2Lt.

10ชิ้นราคา 250 บาท (เฉลี่ยใบละ25บาท)

1372 -กล่องแข็ง รูปทรงกลม (108x59mm.หรือ10.8x5.9cm.) 400ml.

24ชิ้น ราคา 240 บาท (เฉลี่ยใบละ10บาท)

1373 -กล่องแข็ง รูปทรงกลม (125x64mm.หรือ12.5x6.4cm.) 600ml.

24ชิ้น ราคา 360 บาท (เฉลี่ยใบละ15บาท)


Visitors: 371,809