กระทงจีบลวดลาย 5x3cm. (ใช้กับพิมพ์จีบ#3218,3219)

กระทงจีบลวดลาย ขนาดก้นกระทง 5cm.x สูงประมาณ3cm. (ใช้กับพิมพ์จีบ 3218,3219,3220)

แถวละ(ประมาณ500ใบ) ราคา 230 บาท)  

แบ่งขาย (ประมาณ 90-100ใบ) ราคา 55 บาท

Visitors: 370,955