กระดาษ/พลาสติก รองเค้ก-มูส-สีทอง

กระดาษรองเค้ก(มูส) 

สามเหลี่ยม (ขนาด 3นิ้ว)

10ชิ้น= 20 บาท

100ใบ=180บาท

สี่เหลี่ยม (ขนาด 3 นิ้ว)

10ชิ้น= 22 บาท

100ใบ=200บาท

สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ขนาด 2.5x4.4นิ้ว)

10ชิ้น= 20 บาท

100ใบ=180บาท

วงกลม (ขนาด 3นิ้ว) มีแบบด้าน, มันวาว

10ชิ้น= 20 บาท

100ใบ=180บาท

วงกลม (ขนาด 3.5นิ้ว)มีแบบด้าน, มันวาว

10ชิ้น= 22 บาท

100ใบ=200บาท

พลาสติก รองเค้กชิ้น(มูส)

 สามเหลี่ยมสีทอง 

 สี่เหลี่ยมสีทอง 

 วงรีสีทอง 

 วงกลมทอง

หัวใจสีทอง

10ชิ้น= 20 บาท

100ชิ้น=180บาท

Visitors: 326,913