เทียนรูปสัตว์-ชุดที่2

เทียนรูปเป็ด ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

เทียนรูปกระรอก ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

เทียนรูปไก่ ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

เทียนรูปปลาวาฬ ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

เทียนรูปหมาลายจุด ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

เทียนรูปเพนกวิน ขนาด 4ซม. ราคา ชิ้นละ 25 บาท

Visitors: 372,276