ที่วัดอุณหภูมิของเหลว

1.)ที่วัดอุณหภูมิของเหลว (ดิจิตอล) (24cm.)ใช้วัดอาหาร,ของเหลวเช่นนม กาแฟ

 ราคา 290 บาท

2.)ที่วัดอุณหภูมิของเหลว-อย่างดี+ปลอกเก็บ (ดิจิตอล)สำหรับอุณหภูมิ-20 ถึง300องศาเซลเซียส (ปลายจุ่มยาว9.5รวมด้ามยาว22.5cm.)ใช้วัดอาหาร,ของเหลวเช่นนม กาแฟ

 ราคา 399 บาท

3.)ที่วัดอุณหภูมิของเหลว (ดิจิตอล) (17cm.)ใช้วัดอาหาร,ของเหลวเช่นนม กาแฟฯลฯ สำหรับอุณหภูมิ-50 ถึง300องศาเซลเซียส หรือ -58 ถึง 572องศาฟาเรนไฮ

 ราคา 150 บาท

Visitors: 372,285