กระทงจีบ-กระดาษขาว

กระทงจีบ-กระดาษขาว 1000ใบ 

กระทงจีบ เบอร์ 1611  (ขนาด2.2x2cm.) ราคา 33 บาท **หมด**

กระทงจีบ เบอร์ 1612  (ขนาด2.4x1.9cm.) ราคา 34 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 2216 (ขนาด3x2cm.) ราคา 40 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 2416  (ขนาด3.3x2.2cm.)  ราคา 45 บาท

กระทงจีบเบอร์ 2616  (ขนาด4x2.5cm.) ราคา 50 บาท

กระทงจีบเบอร์ 2816  (ขนาด4.5x2.5cm.) ราคา 57 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 3217 (ขนาด4.7x2.7cm.) ราคา 65 บาท

กระทงจีบเบอร์ 3219 (ขนาด4.7x3.5cm.) ราคา 85 บาท 

กระทงจีบ เบอร์ 3220 (ขนาด6.5x2.5cm.) ราคา 85 บาท

 กระทงจีบ เบอร์ 3330 หรือ A-2 (ขนาด8.2x2.2cm.) ราคา 85 บาท

Visitors: 372,284