กล่องแข็ง-รูปหัวใจ

1381 กล่องพลาสติกแข็งใส รูป หัวใจ 

(107x98x37mm.หรือ10.7x9.8x3.7cm.) 180ml.

10ชิ้น ราคา 100 บาท

1382 กล่องพลาสติกแข็งใส รูปหัวใจ

 (138x126x49mm.หรือ13.8x12.6x4.9cm.) 300ml. 

10ชิ้น ราคา 150 บาท

1383 กล่องพลาสติกแข็งใส รูปหัวใจ (171x156x59mm.หรือ17.1x15.6x5.9cm.) 700ml. 

10ชิ้น ราคา 250 บาท

1385 กล่องพลาสติกแข็งใส รูปหัวใจ (240x216x65mm.หรือ24x21.6x6.5cm.) 1.75 Lt.

10ชิ้น ราคา 450 บาท 

1386 กล่องพลาสติกแข็งฐานน้ำตาล รูปหัวใจ (243x234x43mm.หรือ24.3x23.4x4.3cm.) 1.2 Lt. 

12 ชิ้นราคา 456 บาท

 

 

 

Visitors: 370,954