ถาดพาย,ถาดพายถอดก้น

ถาดพายอลูมิเนียม (ไต้หวัน)

1.)SN5431  (ไต้หวัน) Round Fluted Tart Mold (ขนาด 10x8.2x2.1cm.) ราคา 55 บาท

2.)SN5432  (ไต้หวัน) Round Fluted Tart Mold (ขนาด 10x8.2x2.1cm.) ราคา 120 บาท

3.)SN5433  (ไต้หวัน) Round Fluted Tart Mold (ขนาด 20x18.1x2.6cm.) ราคา 155 บาท

4.)SN5434  (ไต้หวัน) Round Fluted Tart Mold (ขนาด 24x22.1x2.6m.) ราคา 195 บาท

ถาดพายอลูมิเนียม-ถอดก้น (ไต้หวัน)

1.)SN5440 (ขนาด 16x14.3x2.3cm.) ราคา 170 บาท

2.)SN5441 (ขนาด 20x18.1x2.6cm.) ราคา 230 บาท

3.)SN5442 (ขนาด 24x22.1x2.6cm.) ราคา 290 บาท


ถาดพายอลูมิเนียม-4เหลี่ยม-ถอดก้น (ไต้หวัน)

1.)SN5574 (ขนาด 25x10x2.5cm.) ราคา 390 บาท

2.)SN5577 (ขนาด 21x21x2.5cm.) ราคา 495 บาท


Visitors: 373,372