กล่องเค้ก-คร้าฟน้ำตาล 1-6ปอนด์ สูง/เตี้ย


1.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้า+ล้ำข้าง

กล่อง 2 ปอนด์ (9.5x9.5x3.75นิ้วหรือ24.3x24.3x9.5cm.)

 10ชิ้นราคา 120 บาท


2.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าต่างเหลี่ยม (แบบสอด)

กล่อง 2 ปอนด์ (9.5x9.5x4นิ้วหรือ24.3x24x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 150 บาท

กล่อง 3 ปอนด์ (10.5x10.5x4นิ้วหรือ27x27x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 180 บาท

 

3.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าดอกไม้ (แบบแม้กเย็บ)

กล่อง 3 ปอนด์ (10.5x10.5x4นิ้วหรือ26.8x26.8x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 180 บาท

กล่อง 4 ปอนด์ (11.5x11.5x4.75นิ้วหรือ29.3x29.3x11.8cm.) 10ชิ้นราคา 190 บาท

กล่อง 5 ปอนด์ (13.25x13.25x5.5นิ้วหรือ34x34x14cm.) 10ชิ้นราคา 260 บาท

กล่อง 6 ปอนด์ (14.15x14.15x5.5นิ้วหรือ36x36x14cm.) 10ชิ้นราคา 310 บาท

 

4.)กล่องเค้ก-เตี้ย กระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าต่างดอกไม้  (แบบแม้กเย็บ)

กล่อง 3 ปอนด์เตี้ย (10.5x10.5x2นิ้ว) 10ชิ้นราคา 140 บาท

กล่อง 4 ปอนด์เตี้ย (11.5x11.5x2.5นิ้ว) 10ชิ้นราคา 170 บาท

 


Visitors: 371,809