กล่องเค้ก(CL)-คร้าฟน้ำตาล

กล่องของCL

1.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้า+ล้ำข้าง

กล่อง 1/2 ปอนด์ (6x6x3นิ้วหรือ15.3x15.3x7.5cm.) 

10ชิ้นราคา 70 บาท

กล่อง 1 ปอนด์ (8x8x3.5นิ้วหรือ20.5x20.5x9cm.)

 10ชิ้นราคา 120 บาท

กล่อง 2 ปอนด์ (9.5x9.5x3.75นิ้วหรือ24.3x24.3x9.5cm.)

 10ชิ้นราคา 150 บาท

กล่อง 3 ปอนด์ (10.5x10.5x4นิ้วหรือ26.8x26.8x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 180 บาท

 

2.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าต่างเหลี่ยม

กล่อง 1 ปอนด์ (8x8x3.7นิ้วหรือ20x20x9.5cm.) 

10ชิ้นราคา 120 บาท

กล่อง 2 ปอนด์ (9.5x9.5x4นิ้วหรือ24.3x24x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 150 บาท

กล่อง 3 ปอนด์ (10.5x10.5x4นิ้วหรือ27x27x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 180 บาท

 

3.)กล่องเค้กกระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าดอกไม้

กล่อง 1/2 ปอนด์ (6x6x3นิ้วหรือ15.3x15.3x7.5cm.) 10ชิ้นราคา 70 บาท

กล่อง 1 ปอนด์ (8x8x3.5นิ้วหรือ20.5x20.5x9cm.) 10ชิ้นราคา 120 บาท

กล่อง 2 ปอนด์ (9.5x9.5x3.75นิ้วหรือ24.3x24.3x9.5cm.) 10ชิ้นราคา 150 บาท

กล่อง 3 ปอนด์ (10.5x10.5x4นิ้วหรือ26.8x26.8x10.2cm.) 10ชิ้นราคา 180 บาท

กล่อง 4 ปอนด์ (11.5x11.5x4.75นิ้วหรือ29.3x29.3x11.8cm.) 10ชิ้นราคา 190 บาท

กล่อง 5 ปอนด์ (13.25x13.25x5.5นิ้วหรือ34x34x14cm.) 10ชิ้นราคา 260 บาท

กล่อง 6 ปอนด์ (14.15x14.15x5.5นิ้วหรือ36x36x14cm.) 10ชิ้นราคา 310 บาท

 

4.)กล่องเค้ก-เตี้ย กระดาษคร้าฟ-เจาะหน้าต่างดอกไม้

กล่อง 1/2 ปอนด์เตี้ย(6x6x1.5นิ้ว) 10ชิ้นราคา 50 บาท

กล่อง 1 ปอนด์เตี้ย (8x8x2นิ้ว) 10ชิ้นราคา 80 บาท

กล่อง 2 ปอนด์เตี้ย (9.5x9.5x2นิ้ว) 10ชิ้นราคา 100 บาท

กล่อง 3 ปอนด์เตี้ย (10.5x10.5x2นิ้ว) 10ชิ้นราคา 140 บาท

กล่อง 4 ปอนด์เตี้ย (11.5x11.5x2.5นิ้ว) 10ชิ้นราคา 170 บาท

 

5.)กล่อง Y2 อเนกประสงค์ (10x10x10cm.)  10ชิ้นราคา50 บาท

6.)กล่อง สแน๊คบ๊อกเล็ก (12.5x12.5x7.5cm.) 10ชิ้นราคา50 บาท

 
Visitors: 327,398