ที่วัดอุณหภูมิเตาอบ

1.)ที่วัดอุณหภูมิเตาอบ วัดอุณหภูมิ100-750 องศาฟาเรนไฮ หรือ 50-400 องศาเซลเซียส 

 ราคา 370 บาท

 

2.)เทอโมมิเตอร์ ในเตาอบ วัดอุณหภูมิ100-600 องศาฟาเรนไฮ หรือ 50-300 องศาเซลเซียส

 ราคา 250 บาท 


3.)เทอโมมิเตอร์ ในเตาอบ วัดอุณหภูมิ 50-280 องศา องศาเซลเซียส

 ราคา 199 บาท 

Visitors: 334,194