ที่วัดอุณหภูมิเตาอบ

เทอโมมิเตอร์ ในเตาอบ วัดอุณหภูมิ 50-280 องศา องศาเซลเซียส

 ราคา 199 บาท 

Visitors: 371,814