ที่วัดอุณหภูมิ,หัวพ่นแก๊ส,นาฬิกาจับเวลา

ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบ ราคา 370 บาท

ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบ ราคา 250 บาท

ที่วัดอุณหภูมิของเหลวแบบแท่ง (24cm.)  ราคา 300 บาท  

หัวพ่นแก๊ส ราคา 350 บาท

Visitors: 333,927