ที่วัดอุณหภูมิ,หัวพ่นแก๊ส,นาฬิกาจับเวลา


ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบ ราคา 200 บาท

ที่วัดอุณหภูมิของเหลวแบบแท่ง (24cm.)  ราคา 250 บาท  

หัวพ่นแก๊ส ราคา 300 บาท

Visitors: 370,952