กระทงจีบ 47x37 (#3219,3218)

กระทงจีบ ขนาด ก้น4.7cm xสูง 3.7cm ใช้รองบนพิมพ์จีบอลูมิเนียม เบอร์ 3219

 

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีขาว ราคา 170 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีเหลือง ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีเขียว ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีแดง ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีส้ม ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) สีน้ำตาล ราคา 215 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายใบไม้-สีแดง ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายใบไม้-สีเหลือง ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายใบไม้-สีเขียว ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายใบไม้-สีน้ำตาล ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายท้อ-ชมพู ราคา 200 บาท

กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายท้อ-แดง ราคา 200 บาท
กระทงจีบ 47x37 (600ใบ) ลายท้อ-ม่วง ราคา 200 บาท
แบ่งขาย ประมาณ 80 ใบ=45 บาท
Visitors: 357,083