ฟิมล์ถนอมอาหาร

ฟิมล์ถนอมอาหาร

ม้วนเล็ก ขนาด 12นิ้ว x 30cm. ราคา 25 บาท

ม้วนใหญ่ ขนาด 10นิ้ว x 500m. ราคา 245 บาท

 

Visitors: 321,878