ถ้วยพลาสติก เครเรซิ่น 2,3,4,5,6,7oz.

ราคาถ้วย+ฝาโดม

ถ้วย 3 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาโดม) ขนาด 5.5x7.5x4.5cm.

ราคา  78 บาท

ถ้วย 4 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาโดม) ขนาด 5.5x7.5x5cm.

ราคา 85 บาท

ถ้วย 5 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาโดม) ขนาด 5.5x7.5x5.5cm.cm.

ราคา 89 บาท

ถ้วย 6 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาโดมขนาด 5.5x7.5x7cm.

ราคา 99 บาท

ถ้วย 7 ออนซ์ ICECREAM (50ใบ+ฝาโดม) ขนาด 6x8.5x6cm.

ราคา 90 บาท

  

ราคาถ้วย+ฝาเรียบ

ถ้วย 2 ออนซ์ เคเรซิ่น-ถ้วยน้ำจิ้ม (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 4.5x6x3cm.

ราคา 45 บาท

ถ้วย 3 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 5.5x7.5x4.5cm.

ราคา  70 บาท

ถ้วย 4 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 5.5x7.5x5cm.

ราคา 77 บาท

ถ้วย 5 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 5.5x7.5x5.5cm.cm.

ราคา 81 บาท

ถ้วย 6 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 5.5x7.5x7cm.

ราคา 91 บาท

ถ้วย 7 ออนซ์ ICECREAM (50ใบ+ฝาเรียบ) ขนาด 6x8.5x6cm.

ราคา 90 บาท

 

ราคาฝาอย่างเดียว

ฝาโดม 75 mm. PET ไม่เจาะรู (50ใบ ใช้กับถ้วย 3,4,5,6 ออนซ์) ราคา 33 บาท

ฝาเรียบ 75 mm. PET ไม่เจาะรู (50ใบ ใช้กับถ้วย 3,4,5,6 ออนซ์) ราคา 25 บาท

ฝาโดม 85 mm. PET ไม่เจาะรู (50ใบ ใช้กับถ้วย 7 ออนซ์) ราคา 25 บาท

ฝาเรียบ 85 mm. PET ไม่เจาะรู (50ใบ ใช้กับถ้วย 7 ออนซ์) ราคา 25 บาท

ราคาถ้วยอย่างเดียว

ถ้วย 3 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ) 5.5x7.5x4.5cm. ราคา  45 บาท

ถ้วย 4 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ) 5.5x7.5x5cm. ราคา 52 บาท

ถ้วย 5 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ)  5.5x7.5x5.5cm.cm. ราคา 56 บาท

ถ้วย 6 ออนซ์ เคเรซิ่น (50ใบ) 5.5x7.5x7cm. ราคา 66 บาท

ถ้วย 7 ออนซ์ ICECREAM (50ใบ) ขนาด 6x8.5x6cm. ราคา 65 บาท

 

Visitors: 370,951