สก๊อตเทป

สก็อตเทป (1.5cm.x50หลา)สำหรับพันรอบกล่องคุกกี้,กล่องขนมปัง หรือถุงขนม

 

สก๊อตเทป ลายหัวใจ-พื้นฟ้าน้ำเงิน ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป ลายหัวใจ-พื้นชมพู ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป ลายหัวใจ-พื้นแดง ราคา 30 บาท


สก๊อตเทป ลายลายจุดขาว-พื้นน้ำเงิน ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลายลายจุดขาว-พื้นชมพู ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป ลายลายจุดขาว-พื้นแดง ราคา 30 บาท 


For you (ดอกไม้)

สก๊อตเทป ลาย For you สีแดง ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีชมพู ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีน้ำตาล ราคา 30 บาท 

 สก๊อตเทป ลาย For you สีเหลือง ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีเขียว ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีน้ำเงิน ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีฟ้า ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีส้ม ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีม่วง ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีขาว ราคา 30 บาท 


For you (หัวใจ) *** NEW****

สก๊อตเทป ลาย For you สีแดง ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีชมพู ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีน้ำตาล ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีเขียว ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีน้ำเงิน ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย For you สีส้ม ราคา 30 บาท 


 

สก๊อตเทป ลายหัวใจแดง พื้นใส ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป ลายหัวใจน้ำตาล พื้นใส ราคา 30 บาท


สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีน้ำตาลพื้นใส ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีแดงพื้นใส ราคา 30 บาท

สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีชมพูพื้นใส ราคา 30 บาท
สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีส้มพื้นใส ราคา 30 บาท


สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีแดงพื้นทอง ราคา 30 บาท
สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีส้มพื้นทอง ราคา 30 บาท
สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีเขียวพื้นทอง ราคา 30 บาท
สก๊อตเทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน ตัวหนังสือสีเงินพื้นทอง ราคา 30 บาท
 
 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ สีแดง ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ สีชมพู ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ สีน้ำตาล ราคา 30 บาท 

 สก๊อตเทป ลาย  สวัสดีปีใหม่ สีเขียว ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย  สวัสดีปีใหม่ สีน้ำเงิน ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ สีส้ม ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ สีเงิน ราคา 30 บาท 

 

สก๊อตเทป ลาย สวัสดีปีใหม่ ตัวหนังสือสีแดงพื้นใส ราคา 30 บาท 

สก๊อตเทป ลาย HAPPY NEW YEAR  ตัวหนังสือสีแดงพื้นใส ราคา 30 บาท 
 


 

 

 

 

Visitors: 371,809