กระทงจีบฟอยด์-เงิน, แผ่นฟอยด์รองเค้กชิ้น

1.)แผ่นฟอยด์รองเค้ก ไต้หวัน (180แผ่น/แพ็ค) ราคา 60 บาท

2.)C115 ฟอยด์รองเค้ก (ขนาด 11.5cm.) 100แผ่น/แพ็ค   

ราคา 55 บาท

3.)C130 ฟอยด์รองเค้ก (ขนาด 13cm.) 100แผ่น/แพ็ค

ราคา 57 บาท

4.)กระทงจีบฟอยด์ (กระดาษฟอยด์ 500ใบ+กระดาษขาว 500 ใบ)

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 1611 (ขนาด2.1x2cm.) ราคา 110 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 1612  (ขนาด2.4x1.9cm.) ราคา 120 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 2216 (ขนาด3.3x2cm.) ราคา 130 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 2416  (ขนาด3.5x2cm.)  ราคา 135 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 2616  (ขนาด3.8x2.5cm.) ราคา 145 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 2816  (ขนาด4.3x2.6cm.) ราคา 180 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3217 (ขนาด4.6x2.7cm.) ราคา 185 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3218  (ขนาด6.3x3.5cm.) ราคา 245 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3219-ตี้น  (ขนาด6.3x2.8cm.) ราคา 245 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3219-ลึก  (ขนาด4.7x3.5cm.) ราคา 245 บาท 

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3220 (ขนาด6.3x2.5cm.) ราคา 255 บาท

กระทงจีบฟอยด์ เบอร์ 3330  (ขนาด8.3x2.2cm.)  ราคา 265 บาท

 

Visitors: 371,814