กล่องพลาสติกฐานน้ำตาล,ฐานใส (1-3ป.,E114,E94,E68,E69)

เค้ก 1 ปอนด์กลม (17.5x17.5x8.9cm.) 5ใบ=65 บาท

เค้ก 2 ปอนด์กลม (22.9x22.9x8.9cm.) 5ใบ=85 บาท

เค้ก 3 ปอนด์กลม (23.0x23.0x8.9cm.) 5ใบ=95 บาท

E-114 (เค้ก 1/4 ปอนด์) ขนาดวัดใน (11.3x11.3x4.2cm.) ราคา 50ชุด=128 บาท

E-68 (เบเบี้เค้ก) ขนาด 12.0x12.0x7.5cm. ราคา 50ชุด = 262 

E-69 (6.3x9.0x6.3cm.) ราคา 50ชุด = 120 บาท 

E-94 คิดดี้เค้ก (11.3x11.3x4.2cm.)4หลุม(4x4cm) 50ชุด=128 บาท

Visitors: 373,370