แผ่นน้ำตาล รูปหัวใจ, ดอกไม้,ดาว

ขายเฉพาะหน้าร้านค่ะ*** ส่งแตกค่ะ***

แผ่นน้ำตาล ขนาดประมาณ 2cm. 

1.)รูปหัวใจ สีแดง,ส้ม,เหลือง,เขียว,ม่วง,ขาว,ฟ้า,ชมพู

ราคากระปุกละ  40 บาท 

2.)รูปดาว  สีแดง,ส้ม,เหลือง,เขียว,ม่วง,ขาว,ฟ้า,ชมพู

 ราคากระปุกละ 40 บาท 

3.)ดอกไม้ -เล็ก สีแดง,ส้ม,เหลือง,เขียว,ม่วง,ขาว,ฟ้า,ชมพู

ราคากระปุก 40 บาท 

4.)ดอกไม้ -ใหญ่ สีแดง,ส้ม,เหลือง,เขียว,ม่วง,ขาว,ฟ้า,ชมพู

ราคากระปุก 40 บาท 

3.)ดอกไม้ -ประกายเพชร

 สีแดง,ส้ม,เหลือง,เขียว,ม่วง,ขาว,ฟ้า,ชมพู,ชมพูโอรส

ราคากระปุก 45 บาท 

Visitors: 302,751