พิมพ์ขันข้าว,พิมพ์ขนมไข่

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 8 (ปากกว้าง 8cm.,ก้น 6.4cm., สูง 3 cm.)   ***สำหรับกระทงจีบไต้หวัน#5230(ก้น5.2xสูง3.0cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 80 บาท

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 8.5 (ปากกว้าง 8.5cm.,ก้น 7cm., สูง 3.7 cm.)

แพ็ค10ชิ้นราคา 85 บาท

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 9 (ปากกว้าง 9cm.,ก้น 7cm., สูง 3.7 cm.)

แพ็ค10ชิ้นราคา 90 บาท

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 9.5 (ปากกว้าง 9.5cm.,ก้น 8cm., สูง 4.2 cm.)

แพ็ค10ชิ้นราคา 95 บาท

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 10 (ปากกว้าง 10cm.,ก้น 8cm., สูง 3.5 cm.)

***สำหรับกระทงจีบไต้หวัน#7831(ก้น7.8xสูง3.1cm.)

แพ็ค10ชิ้นราคา 100 บาท

พิมพ์ขันข้าว เบอร์ 10.5  (ปากกว้าง 10.5cm.,ก้น 8.5cm., สูง 4.5 cm.)

แพ็ค10ชิ้นราคา 105 บาท

 

Visitors: 368,770