พายซิลิโคน,พายยาง,พายพลาสติก,ไม้พาย,พายพลาสติก-จิ๋ว

1.)พายซิลิโคนทนร้อน-ด้ามใส (ตัวพาย6x8.5cm. ด้ามยาว16cm.) ราคา 100 บาท

2.)พายซิลิโคน-ด้ามไม้ (ตัวพาย5x8cm.ด้ามยาว27cm.) ราคา 65 บาท

3.)พายทนร้อน-ไต้หวัน  (ทนอุณหภูมิ-20 ถึง 204 องศา)

 -SN4757 (ตัวพาย5x9 cm.ด้ามยาว17cm.) ราคา 300 บาท

 -SN4758(ตัวพาย6.2x11cm.ด้ามยาว23cm.) ราคา 390 บาท

4.)พายซิลิโคนรูปหมู (ตัวพาย5.5x7.5cm. ด้ามยาว17.5cm.) ราคา 69 บาท

5.)พายซิลิโคน-ด้ามขุ่น (ตัวพาย5x8cm.ด้ามยาว16cm.) ราคา 80 บาท

6.)พายซิลิโคนทั้งตัวและด้าม (ตัวพาย5.5x9cm.รวมด้ามยาว27cm.) ราคา 100 บาท

7.)ชุดพาย-3 ชิ้น(-ตัวพายกลาง5x8cm.ด้ามยาว16.5cm.,-ตัวพายเล็ก3.3x6.8cm.ด้ามยาว16.5cm.-แปรง3x5.5cm.ด้ามยาว16.5cm.) ราคา 150 บาท

 

 

Visitors: 373,374