อุปกรณ์อื่นๆ,แยกไข่,ขูดมะละกอ,กดครองแครง,กร้อปเปอร์,กระชอนตักมุก

1.)ที่แยกไข่ สแตนเลสอย่างดี (7x13cm.) ราคา 99 บาท

2.)ที่แยกไข่ พลาสติก (6x13cm.) ราคา 20 บาท

3.)ที่แยกไข่-ไต้หวัน พลาสติกอย่างดี ราคา 70 บาท

4.)ที่ขูดมะละกอ2หัว ราคา 30 บาท

5.)ที่กดครองแครง ราคา 20 บาท

6.)ดร้อปเปอร์ พลาสติก ยาว15cm.

4ชิ้น=15 บาท

100ชิ้น=200บาท

7.)กระชอนตักมุก (ตัวกระชอนปาก6cm.ลึก4cm.) ด้ามยาว 23cm.

 ราคา 50 บาท

 

 

 

 

Visitors: 372,284