ที่กดสแตนเลส-1

1.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสกลมเรียบ (5ชิ้น) ราคา 115 บาท

2.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสกลมเรียบ (10ชิ้น) ราคา 360 บาท

(เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8,2.5,3.8,5,6.4,7.5,9,10.2,11.5,12.7cm.)

3.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสกลมหยัก (5ชิ้น) ราคา 115 บาท

4.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสดาว (3ชิ้น) ราคา 95 บาท

5.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสหัวใจ (3ชิ้น) ราคา 95 บาท 

6.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลสหมี (3ชิ้น) ราคา 105 บาท

7.)พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลส 0-9 ราคา 240 บาท

8.)ชุดกดคุกกี้ สแตนเลส A-Z พร้อมกล่องเก็บ ราคา 280 บาท


Visitors: 370,951