พิมพ์กดคุกกี้, 0-9, A-Z, กระบอกคุกกี้, พิมพ์กดสแตนเลส, พิมพ์กดไต้หวัน, พิมพ์กดสโคน

1.)กระบอกกดคุกกี้พร้อมแบบพิมพ์ 20 ลาย  ราคา300บาท

 

2.)ตัวตัด,พิมพ์กด สแตนเลส อักษร A-Z พร้อมกล่องเก็บ (1.5-2.8cm.)  ราคา 250 บาท

 

3.)ตัวตัด พิมพ์กด สแตนเลส ตัวเลข 0-9 พร้อมกล่องเก็บ (1.5-3.5cm.)  ราคา 170 บาท


3.)ตัวตัด พิมพ์กด สแตนเลส 4ลาย  หมี,ดาว,หัวใจ,ดอกไม้ (ขนาดตัวกดประมาณ 3.5-4cm.

ราคา 49 บาท

Visitors: 370,952