ที่หยอดโดนัท,ที่กดโดนัท

ที่หยอดโดนัท สแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว ราคา 420 บาท **หมดไม่มีจำหน่ายค่ะ**

ที่หยอดโดนัท สแตนเลส ขนาด 1 1/2 นิ้ว ราคา 420 บาท

ที่หยอดโดนัท สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว ราคา 420 บาท  **หมดไม่มีจำหน่ายค่ะ**

ที่หยอดโดนัท พลาสติก ราคา 120 บาท

ที่กดโดนัท อลูมิเนียม เล็ก ราคา 22 บาท

ที่กดโดนัท อลูมิเนียม กลาง ราคา 25 บาท

ที่กดโดนัท อลูมิเนียม ใหญ่ ราคา 27 บาท

ที่กดโดนัทพลาสติกแข็ง(เส้นผ่าศูนย์กลาง8.5cm.)

-รูปหัวใจ= 65 บาท

-รูปกลม= 65 บาท

-รูปดอกไม้= 65 บาท

Visitors: 370,951